ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564

เรียน สมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท ตามแผนที่ด้านหลัง) ห้อง Grand Lily ชั้น L โทร.  02-204-5885 โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้ 08:00 น. 09:00 น. 10:30 น. 12:00 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2564 มีวาระการประชุมดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 2. รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ […]

admin

29/10/2021

Data Analytics of IoT Sensors for Air Quality Monitoring 28–29 กันยายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics of IoT Sensors for Air Quality Monitoring 28–29 กันยายน 2564               สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 30 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ (https://www.tatsc.or.th/index.php/events) มาอย่างต่อเนื่อง           ในการนี้สมาคมฯ และ ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (Internet Education and Research Laboratory –intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology –AIT) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 จาก IoT Sensos […]

admin

16/09/2021
1 3 4 5