การบรรยาย/เสวนา และ Hackathon เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 กับไฟป่า”

การบรรยาย/เสวนา และ Hackathon เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 กับไฟป่า” เสาร์ – อาทิตย์ ที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 530 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย/เสาวนา “ฝุ่น PM2.5 กับ ไฟป่า” เสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ https://drive.google.com/file/d/1Q01YWvtIn49Bm_0BbE7jtRFKB-jCP-Na/view?usp=sharingผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย https://drive.google.com/file/d/14AtEwsFDwf_5Z-iw7pVQew3hggfjAO4u/view?usp=sharingรศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ https://drive.google.com/file/d/1BHrd0goer6G34nUSUCiU3WshcWMjPbFc/view?usp=sharing สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมากว่า 40 ปี  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ และงานทางวิชาการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้สมาคมฯ และ Internet Education and Research […]

Editor

28/09/2023

เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (Mekong Think Tanks (MTT) Program)

เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ภายใต้ Mekong Think Tanks (MTT) Program สำหรับงานทางด้าน การจัดการปัญหาน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศ ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2023 รายละเอียดการร่วมโครงการ : 👉 รายละเอียดเพิ่มเติม

Editor

18/09/2023