เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (Mekong Think Tanks (MTT) Program)

เปิดรับสมัครนักวิจัยจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ภายใต้ Mekong Think Tanks (MTT) Program สำหรับงานทางด้าน การจัดการปัญหาน้ำ พลังงาน และสภาพภูมิอากาศ

ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2023 รายละเอียดการร่วมโครงการ : 👉 รายละเอียดเพิ่มเติม