การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 2
13 – 15 ธันวาคม 2560

Read more: การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain The Next Internet รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Data Analytics with Pentaho BI, Weka,
Hadoop & Spark From Business Intelligence to Data Science
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม, 4 - 6 ธันวาคม 2560

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, Hadoop & Spark From Business...

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต 
คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล "โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด" เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโซล เกาหลีใต้
 
 
 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ได้รับรางวัล  Alumni of the Year Award 2017