สถานทูตออสเตรเลียและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานการออกแบบแฟชั่นของนักออกแบบระดับแนวหน้าออสเตรเลีย อกิรา อิโซกาวา (Akira Isogawa) ซึ่งจะจัดแสดงที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม

พิธีเปิดนิทรรศการจะจัดขึ้นวันที่ 23 มีนาคม เวลา 1800 น. โดยมีเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ฯพณฯ นายวิลเลี่ยม แพทเทอร์สัน เป็นประธานเปิดงานนอกจากนี้ยังมี การจัดสัมมนาด้านแฟชั่นที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์  พระบรมราชินีนาถ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 8.00 - 16.00 น. เข้าร่วมสัมมนาฟรี ดูรายละเอียด