สมาคม ศูนย์วิชาการไทย - ออสเตรเลีย จะจัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง "การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและความต่อเนื่องของธุรกิจ " (Emergency & Business Con- tinuity Management & Planning) โดยมีวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย ที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้บุกเบิกแนวหน้าในหัวข้อข้างต้นคือ Mr. Michael Eugene Tarrant ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการการศึกษาของสถาบันวิจัยการบริหาร จัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลีย (Principal Officer : Research Emergency Management Australia Institute) และคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเป็น Risk Manager ของการรถไฟแห่งมลรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 มีนาคม 2549 เวลา 08:15-17:00น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 02 575 5599

(ดูรายละเอียด)