สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จัดโปรแกรมทัศนศึกษา เมลเบิร์น-แคนเบอรา-ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมชนะเลิศสาขาต่างๆ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ   ระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2552  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมเดินทางในโอกาสนี้   โดยจะเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ  และมีกำหนดการเดินทาง ดังรายละเอียด
ท่านที่สนใจ กรุณากรอกใบสมัคร