ที่โรงพยาบาลปิยเวช ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิกดูรายละเอียด