การ อบรมปฏิบัติการเรื่อง กรอบแนวคิดในการสร้างเว็บไซต์สมาคมด้วย PostNuke: กรณีตัวอย่างของเว็บไซต์สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ในเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2548 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คลิกดูรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม [http://ccapp.swu.ac.th/images/d48082021_PostNuke/]