สมาคม ศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2548 ใน วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2548 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

คลิกดูรายละเอียด