การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

กรุณาคลิ๊กที่ปุ่มเพื่อแจ้งความจำนง  

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

 

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563
ในวันอาทิตย์ที่  8 พฤศจิกายน  2563  ณ ห้อง ออร์คิด 3-4 โรงแรมจัสมินซิตี้ (Jasmine City Hotel)
ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ (BTS สถานีอโศก)  โทรศัพท์  02-204-5888
โดยมีกำหนดการประชุมดังนี้

08:30 น. ลงทะเบียน สมาชิก ที่เข้าประชุม และเชิญรับประทานอาหารว่างเช้า และชา-กาแฟ
09:30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 มีวาระการประชุมดังนี้:-
1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562
2.รายงานงบดุลการเงินของสมาคมฯ  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
3.รับรองผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ
4.รายงานการดำเนินงานของสมาคมฯ: สิงหาคม 2562-กรกฎาคม 2563
10:30 น. บรรยายพิเศษ โดย ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น
เรื่อง “การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ”
12:00 น. เชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ 
 
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น  และโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยกรอกฟอร์มการแจ้งความจำนงได้ที่เว็บไซต์สมาคมฯ www.tatsc.or.th หากมีข้อสอบถามโปรดส่งอีเมลไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.