ประชาสัมพันธ์

" ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน "

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก Innovative Chest Physiotherapy