ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจและสมาชิกทุกท่านร่วมโครงการทัศนศึกษา TATSC ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ณ. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จ.ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
รับเพียง 40 ท่าน
* ราคาผู้ใหญ่ 800 บาท เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 400 บาท
* ราคานี้รวมอาหารเช้า กลางวัน และอาหารว่างบ่าย  
สอบถามรายละเอียดที่  http://www.tatsc.or.th/

QR Code สำหรับลงทะเบียนออนไลน์