การเสนอชื่อ ว่าที่นายกสมาคม

สมาชิกโปรด update ฐานข้อมูลสมาชิก และเสนอชื่อโดย click ที่ url ด้านล่าง 
https://goo.gl/forms/StCVQp8sDntddkc63

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 
1. จดหมายเชิญ
2. แบบเสนอชื่อ (สำหรับผู้ที่จะพิมพ์ส่ง)