สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต 
คนไทยคนแรกขึ้นรับรางวัล "โพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด" เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโซล เกาหลีใต้
 
 
 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ได้รับรางวัล  Alumni of the Year Award 2017