กำหนดการทัศนศึกษา ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
(https://bhumirak.com/)  วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

07.00 น.                               รถตู้ 2 คัน ออกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                                             - อาหารว่างบนรถ
09.00 น.                               เดินทางถึงศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
09.00 – 09.30 น.                  ทางศูนย์กล่าวต้อนรับ
                                             - ชมวีดีทัศน์ชุด “คนห่วงแผ่นดิน”
                                             - บรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ
09.30 – 12.00 น.                  เดินศึกษาแนวคิดภายในศูนย์ฯ
                                             - พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
                                             - พิพิธภัณฑ์แสง สี เสียง
12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.                  ลงฐานการเรียนรู้
                                             - การทำสบู่ก้อนสมุนไพร
                                             - การทำสบู่เหลวสมุนไพร
                                             - การทำแชมพูมุกสมุนไพร
15.00 น.                               เดินทางไปเขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน)
17.00 น.                               เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

ค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาท เด็กเล็ก ฟรี
(ขับรถไปเอง พบที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ท่านละ 400 บาท)