ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศูนย์วิชาการ ไทย – ออสเตรเลีย

ร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม