สมาคมฯ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยเพื่อความพร้อมในการดำเนิน ธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite” รุ่นที่ 6  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานไอทีของหน่วยงานและจากบริษัทที่ให้ บริการพัฒนาระบบ BI โดยเฉพาะ  ระหว่างวันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที่ 28-30 มีนาคม 2556  ณ โรงแรม  Jasmine Executive Suites สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ