สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ.2555 ใน
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม Rembrandt ห้อง Rembrandt2 ชั้น2 สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของกำหนดการ