สมาคมฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยในวงการบริหารความเสี่ยงเรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ธนาคาร เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงักในยามที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ : ธนาคารของคุณพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์! (Business Continuity-Managing Disruption Related Risks in Banks : Is
Your Organisation Ready to Cope with a Disruption!) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลียที่มีประสบการณ์สูงในด้านนี้คือ Mr. Peter Brouggy และอาจารย์ศิริ ตงศิริ การสัมมนาจะจัดในวันศุกร์-เสาร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2555โรงแรม Rembrandt สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของโครงการ