สมาคมฯ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยเพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite” รุ่นที่ 4  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานไอทีของหน่วยงานและจากบริษัทที่ให้บริการพัฒนาระบบ BI โดยเฉพาะ  ระหว่างวันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที่ 1-3 มีนาคม 2555  ณ โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ   หนังสือเชิญ