สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อที่ล้ำสมัยในวงการบริหารความเสี่ยงเรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงักในยามที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ (Business Continuity – Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย อาจารย์ ศิริ ตงศิริ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในด้านนี้โดยเฉพาะ ในวันพฤหัสบดี-เสาร์ที่ 10-12 พฤศจิกายน 2554 ที่โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ ถ. สุขุมวิท ซอย 18-20 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ห้อง มรกต 2 ชั้น 12) โทร.  02 262-1234
รายละเอียดโครงการ

เลื่อนไปเป็น นพฤหัสบดี-เสาร์ที่ 12-14 มกราคม 2555 เนื่องด้วยวิกฤตน้ำท่วม 

 

”