สมาคมฯ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยเพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite” รุ่นที่ 3  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานไอทีของหน่วยงานและจากบริษัทที่ให้บริการพัฒนาระบบ BI โดยเฉพาะ  ระหว่างวันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที่ 13-15 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ 

คลิกดูรายชื่อผู้เข้าอบรม

คลิกดูภาพกิจกรรม