สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปีพ.ศ.2554 ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม Winsor Suites, Sukhumvit 20 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 8.30-11.30 น. และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ (Chinese)

คลิกดูรายละเอียด