สมาคมฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยในวงการบริหารความเสี่ยงเรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐานสากล 31000:2009 พร้อมกลยุทธ์ภาคปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงที่นำสมัยและสอดคล้องกับคู่มือประกอบมาตรฐานIEC 31010:กลยุทธ์สมัยใหม่และผลเฉลยแบบบูรณาการ โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ   ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารความเสี่ยง และมาตรฐาน ISO 31000 นี้โดยเฉพาะ   

โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันพฤหัส-ศุกร์-เสาร์ ที่ 4-6 สิงหาคม 2554  ณ โรงแรมวินเซอร์  กรุงเทพฯ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของโครงการ

ภาพกิจกรรม