สมาคมฯ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยเพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite” รุ่นที่ 2  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานไอทีของหน่วยงานและจากบริษัทที่ให้บริการพัฒนาระบบ BI โดยเฉพาะ  ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ที่ 21-23 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ 

Powerpoints (sunee, waraporn, sasivimon, ruangsak)

ภาพกิจกรรม

รายชื่อผู้อบรม