สมาคมฯ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงเฉพาะกิจเรื่อง         “An Integrated Approach to Risk Management in Engineering and  Infrastructure (การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการขององค์กรด้านวิศวกรรม และด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อความอยู่รอดของสังคม)   โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับแนวหน้าของโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการบริหารความเสี่ยงระดับนานาชาติ 2 ท่าน คือ Dr. Carl A. Gibson และMr. Michael Tarrant   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จัดในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดีที่ 8-10 มีนาคม 2554 ณ  โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ (ห้องมรกต 2 ชั้น 12) โทร. 02- 262 1234

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม (Photo)