สมาคมฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมหาวิทยาลัยและวงการศึกษา เรื่อง “Developing an Integrated Approach to Risk Management in Universities” (การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ“องค์กรมหาวิทยาลัย” อย่างบูรณาภาพ)  หลักสูตรนี้ทางสมาคมฯ ได้เริ่มจัดอบรมเมื่อปลายปี 2552 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยหลายแห่ง และประสบผลสำเร็จอย่างสูง จึงได้จัดขึ้นอีกเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัยของไทย  

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย Dr. Carl A. Gibson ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับแนวหน้าของโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการบริหารความเสี่ยงสากล  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จัดในวันศุกร์ และวันเสาร์ที่ 11-12 มีนาคม 2554   ณ  โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ (ห้องมรกต 2 ชั้น 12) โทร. 02- 262 1234

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม (Photo)