สมาคมฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยในวงการบริหารความเสี่ยงเรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงักในยามที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ (Business Continuity – Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ   ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงทางด้านนี้โดยเฉพาะ  จัดการสัมมนาในวันพฤหัส-เสาร์ที่ 17-19 มีนาคม 2554  ณ ห้องมรกต 2 (ชั้น 12),  Suites Wing  โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์  สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของโครงการ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม (Photo)