สมาคมฯ กำหนดจัดรายการท่องเที่ยวใน 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554  ทัศนศึกษาสถานที่น่าสนใจของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งสมาคมฯ ได้ทำการสำรวจสถานที่  ซึ่งจะให้ทั้งความรู้ และ ความเพลิดเพลินต่อผู้ที่ร่วมเดินทางตลอดรายการ  ท่านจะได้เยี่ยมชม “เขื่อนลำตะคอง” ที่อำเภอปากช่อง โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเขื่อนให้คำอธิบายประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของเขื่อนให้ท่านทราบโดยละเอียด ซึ่งจะมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบหมุนเวียนเป็นมูลค่าเพิ่มของเขื่อนให้ท่านได้ชมอีกด้วย  ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำขึ้นไปบนอ่างเก็บน้ำบนเขายายเที่ยง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยกังหันลม จากเขื่อนลำตะคอง เราจะพาท่านไปชม ภาพเขียนสี 4,000 ปี ที่วัดเขาจันทร์งาม อำเภอสีคิ้ว ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน  ภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 3,000 – 4,000 ปี  หลังจากทานอาหารกลางวันที่ “บ้านไม้ชายน้ำ” ที่มีชื่อแล้ว เราจะเดินทางไปยัง “ตลาดน้ำกลางดง” ซึ่งตั้งอยู่บนภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจยิ่ง 

คลิกเพื่อดูกำหนดการและรายละเอียดโครงการ