สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยเพื่อความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite”  โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานไอทีของหน่วยงานและจากบริษัทที่ให้บริการพัฒนาระบบ BI โดยเฉพาะ  ระหว่างวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554  ณ โรงแรม Windsor Suites กรุงเทพฯ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ 

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าอบรม

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม (Photo)