สมาคมฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยในวงการบริหารความเสี่ยงเรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐานสากล 31000:2009 พร้อมกลยุทธ์ภาคปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงที่นำสมัยและสอดคล้องกับคู่มือประกอบมาตรฐานIEC 31010:กลยุทธ์สมัยใหม่และผลเฉลยแบบบูรณาการ โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ   ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงทางด้านการบริหารความเสี่ยง และมาตรฐาน ISO 31000 นี้โดยเฉพาะ   โดยกำหนดจัดการสัมมนา

ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมArnomaกรุงเทพฯ (ชั้น 23)

โทร.  02-655-5555   

รูปภาพ

- Activity Image 5 November 2553 Click to view

- Activity Image 6 November 2553 Click to view

- Activity Image 7 November 2553 Click to view

- Activity Image Final Day Click to view