สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปีพ.ศ.2553 ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม Rembrandt Hotel, Sukhumvit 18 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 8.30-11.30 น. และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์

คลิกดูรายละเอียด