สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมา 28 ปีแล้ว เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีความร่วมมือกับ Australian Education International ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ล้ำสมัยในวงการบริหารความเสี่ยงเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล ISO 31000:2009 เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงักในยามที่เผชิญกับวิกฤตการณ์ (Business Continuity – Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000:2009)” โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย คือ อาจารย์ศิริ ตงศิริ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงทางด้านนี้โดยเฉพาะ

โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันเสาร์-
วันจันทร์ที่ 17-19 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องมรกต 2 (ชั้น 12), Suites Wing โรงแรมวินเซอร์
สวีทส์ สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ โทร. 02 262 1234 (ดังกำหนดการสัมมนาที่แนบ)

รูปภาพกิจกรรม

วันที่1: http://picasaweb.google.com/111296054586927351296/RiskManagement17JulyDay1

วันที่2 : http://picasaweb.google.com/111296054586927351296/RiskManagemet18JulyDay2#