สมาคมศูนย์วิชาการไทย - ออสเตรีเลีย กำหนดจะจัดรายการท่องเที่ยวใน 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 คราวนี้จะเป็นรายการทัศนศึกษาจังหวัดระยอง ซึ่งสมาคมได้ทำการสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจ ซึ่งจะให้ความรู้ และความเพลิดเพลินต่อผู้ร่วมเดินทางตลอดรายการ ท่านจะได้สัมผัสสวนสมุนไพรซึ่งเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์และทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติ...ชมสวนผลไม้ปลอดสารพิษเชิงเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน...ชมการกรีดยางและการทำแผ่นยางที่หลายคนยังไม่เห็น...และร่วมกันสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดลุ่ม และสักการะพระนอนที่วัดป่าประดู่

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมเดินทางมากับสมาคมในโอกาสนี้ โดยกรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม อนึ่งสมาคมจะจัดรถโคชปรับอากาศนั่งได้ 40 ท่านในการเดินทางครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการสมัคร (เปลี่ยนวันเดินทางจาก 15 พฤษภาคม เป็น 22 พฤษภาคม)