สมาคมศูนย์วิชาการไทย – ออสเตรเลีย มีความร่วมมือกับ Australian Education International ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียในการจัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการต่างๆ ซึ่งประเทศออสเตรเลียอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลและองค์กรด้านสาธารณสุข เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เรื่อง “Developing an Integrated Approach to Risk Management in Hospitals and Health Industries” (การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาภาพของ โร งพยาบาล และ องค์กรด้านสาธารณสุข) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย Mr. Michael Tarrant ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ระดับแนวหน้าของโลก และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการบริหารความเสี่ยงของออสเตรเลียและระดับนานาชาติ

วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ 20-21-22 มีนาคม2553
ณ ห้อง บุษราคัม (ชั้น 32) Suite Wing
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ
โทร. 02 262 1234

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

ภาพกิจกรรม http://picasaweb.google.co.th/111296054586927351296/RiskManagementInHospital46Apr2010#