การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 31000:2009 พร้อม
กลยุทธ์ภาคปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงที่นำสมัย และสอดคล้องกับคู่มือประกอบมาตรฐาน IEC 31010”

โดยกำหนดจัดการสัมมนา

ในวันพฤหัสบดี ศุกร์และเสาร์ที่ 1-2-3 เมษายน 2553
ณ ห้องเพทาย (ชั้น 14), Suites Wing
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ
โทร. 02 262 1234
(ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่)

ภาพกิจกรรม

http://picasaweb.google.com/111296054586927351296/RiskManagementWorkshop13Apr2010#