สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2551 ใน วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ เวลา 8.30-12.00 น.ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ. ดร. สิริลักษณา คอมันตร์ เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการทุจริตคอร์รัปชั่น”

คลิกดูรายละเอียด

Last Updated (Thursday, 29 April 2010 12:10)