สมาคมฯ โดยความร่วมมือของ Australian Education International สถานทูตออสเตรเลีย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อที่ล้ำสมัยในวงการบริหารความเสี่ยงเรื่อง  “การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและความต่อเนื่องของธุรกิจ”  (EMERGENCY & BUSINESS RESILIENCE / CONTINUITY MANAGEMENT & PLANNING) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย อาจารย์ ศิริ ตงศิริ และ ดร. วินัย พฤกษะวัน รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงในด้านนี้โดยเฉพาะ

ในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ที่ 18-20 เมษiน 2552 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ. สุขุมวิท ซอย 11-13 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ห้อง แคทรียา 2)โทร.  02 254-0444
รายละเอียดโครงการ