สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2551 ใน  วันอาทิตย์ที่  31  สิงหาคม  2551  ณ โรงแรม  Tai-Pun Hotel  Function Room 1 ชั้น 5 ซ. สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ เวลา 9-12 น.

ปาฐกถาพิเศษ โดย รศ.  ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ เรื่อง  “พลังงาน: วิกฤติการณ์และทางออก”

สไลด์ประกอบการบรรยาย ไฟล์1, ไฟล์2
คลิกดูรายละเอียด