สมาคมฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง WRITING SCIENTIFIC ARTICLES FOR PUBLICATION (IV)  โดยจัดร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และได้รับเกียรติจาก ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นผู้นำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาอีกหลายท่าน หนึ่งในนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในปี 2550 ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี การสัมมนาจะจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 กรกฎาคม 2551 ที่   โรงแรม Century Park

คลิกเพื่อดูรายละเอียดของ หนังสือเชิญ โครงการและโปรแกรม บทคัดย่อ

ประวัติวิทยากร (บรรยายรวม) 


ประวัติวิทยากร Workshop