สมาคมฯ ร่วมกับ Australian Education International (AEI) แห่งสถานทูตออสเตรเลีย และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รูปแบบใหม่ของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนมหิดล-วิทยานุสรณ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย คือ Associate Professor Jim Davies เป็นวิทยากรหลัก
คลิกเพื่อดูรายละเอียด