สมาคมศูนย์ฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและความต่อเนื่อง ของธุรกิจ”  (EMERGENCY & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT & PLANNING) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  ที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้บุกเบิกแนวหน้าในหัวข้อข้างต้น คือ  Mr. Michael Tarrant ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและอบรมการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลีย (Assistant Director for Education & Training of Emergency Management, Australia) และคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเป็น Risk Manager ของการรถไฟแห่งมลรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2551 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2551

คลิกดูรายละเอียด

ประมวลภาพ (ชุดที่ 1, ชุดที่ 2)