สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ.2550 ใน  วันอาทิตย์ที่  26  สิงหาคม  2550  ณ โรงแรม   Windsor Suites  ห้องบุษราคัม ชั้น 32 ซ. สุขุมวิท 18-20 กรุงเทพฯ โทร. 02 262 1234 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)