การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดจัดในวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ณ โรงแรม Miracle Grand  รายละเอียด

ขอเชิญสมาชิกพบปะสังสรรค์  ฟังการบรรยายพิเศษ  และทานอาหารกลางวัน