สมาคมฯ ร่วมกับ Australian Education International (AEI) จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง (The Art of PhD Supervision in Science & Engineering)  โดยศาสตราจารย์ Brendon Parker จากมหาวิทยาลัย New South Wales  ประเทศออสเตรเลีย ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 ที่โรงแรม Century Park

คลิกเพื่อดูรายละเอียด