สมาคมฯ จะจัดรายการทัศนศึกษาสถานที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 13  พฤษภาคม 2550 โปรดคลิกเพื่อดูรายละเอียด