สมาคมศูนย์ฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการและการวางแผนสภาวะฉุกเฉินและความต่อเนื่อง ของธุรกิจ  (EMERGENCY & BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT & PLANNING) โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย  ที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้บุกเบิกแนวหน้าในหัวข้อข้างต้น คือ  Mr. Michael Tarrant ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและอบรมการบริหารจัดการสภาวะฉุกเฉินของประเทศออสเตรเลีย (Assistant Director for Education & Training of Emergency Management, Australia) และคุณศิริ ตงศิริ ซึ่งเป็น Risk Manager ของการรถไฟแห่งมลรัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2550 ถึง    วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2550 คลิกดูรายละเอียด