ประชาสัมพันธ์

 

" ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน "

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก Innovative Chest Physiotherapy


 

Samarnmittra Career Party


Book yourself in!

We bring "Samanmittra" event to you in Thailand! Under the career party concept, this event aims to bridge alumni and students to expand their network and career under the same band of educations, cultures and vibrant personalities of Australia!
 
 In this event,
 1) You will be allocated to your Sector table to share more of what is going on in your path of work among alumni and students
 2) You will be given the E-file of job positions from alumni companies in Thailand
 3) Also make sure to stay for After party with our DJ
 
Register by filling E-Form: https://docs.google.com/forms/d/1F6Rz8eQo113OgmLG4ubSC16bWL3bQlQgHHj-WiB0oFA


On Saturday 25th January 2020 – Thailand Tigers will host 


1. “The Big Day Out”
At: Berkeley International School
Time: 10am to 3pm
BBQ, Music, Australian related games and sports for kids
10am Kids AUSKICK, Aussie sports games and giveaways
12pm Women’s International Rules game
1:30pm Men’s International Rules game

 

2. The Big Night Out”
At: The Clubhouse  Sports Bar and Grill
Time: 6:30pm to 9:30pm
Fancy Dress: Beachwear
Door Prizes, Aussie Quiz and Best Dressed.


ประชาสัมพันธ์

ชม Video บรรยากาศงาน Alumni Networking Chiangmai


ประชาสัมพันธ์

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกับบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด และสาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญ นักกายภาพบำบัด พยาบาล นักวิชาการ และผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก
Innovative Chest Physiotherapy

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ.โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

Download ไฟล์โครงการ 

Download หนังสือเชิญอบรม

Download แบบฟอร์มลงทะเบียน


หรือท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามลิ้งด้านล่างนี้

ลงทะเบียนออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลด
 

ชำระค่าลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 939-020841-2
ชื่อ "สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย" สาขา จามจุรี สแควร์
(กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อและเลขที่บัญชีก่อนยืนยันการโอนเงิน)


***สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
เลขที่ 968 ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-0150506, 083-0098482 (คุณฝน หรือ คุณแจง)
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 5 มกราคม 2563***