ประชาสัมพันธ์

ตามที่สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลียและบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า “COVID-19” ที่ทวีความรุนแรงอย่างมากนั้น

คณะผู้จัดการอบรมฯ จึงขอประกาศวัน-เวลาและสถานที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)” ประจำปี 2563 ตามกำหนดการใหม่ใน “วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ. โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23”

          ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่ได้ทำการชำระค่าลงทะเบียนแล้วและมีความประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน สามารถแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. คณะผู้จัดการอบรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกๆท่านในการอบรมที่จะจัดขึ้นตามกำหนดการดังกล่าว

หนังสือเลื่อนการอบรม >> Download

หนังสือเปลี่ยนแปลงการอบรม >> Download


***สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
เลขที่ 968 ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-0150506, 083-0098482 (คุณฝน หรือ คุณแจง)
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน หลังวันที่ 5 มกราคม 2563***

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

ประชาสัมพันธ์

" ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน "

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก Innovative Chest Physiotherapy

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


 

Samarnmittra Career Party


Book yourself in!

We bring "Samanmittra" event to you in Thailand! Under the career party concept, this event aims to bridge alumni and students to expand their network and career under the same band of educations, cultures and vibrant personalities of Australia!
 
 In this event,
 1) You will be allocated to your Sector table to share more of what is going on in your path of work among alumni and students
 2) You will be given the E-file of job positions from alumni companies in Thailand
 3) Also make sure to stay for After party with our DJ
 
Register by filling E-Form: https://docs.google.com/forms/d/1F6Rz8eQo113OgmLG4ubSC16bWL3bQlQgHHj-WiB0oFA


On Saturday 25th January 2020 – Thailand Tigers will host 


1. “The Big Day Out”
At: Berkeley International School
Time: 10am to 3pm
BBQ, Music, Australian related games and sports for kids
10am Kids AUSKICK, Aussie sports games and giveaways
12pm Women’s International Rules game
1:30pm Men’s International Rules game

 

2. The Big Night Out”
At: The Clubhouse  Sports Bar and Grill
Time: 6:30pm to 9:30pm
Fancy Dress: Beachwear
Door Prizes, Aussie Quiz and Best Dressed.


ประชาสัมพันธ์

ชม Video บรรยากาศงาน Alumni Networking Chiangmai