ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From Business Intelligence to Data Science รุ่นที่ 2
9 – 22 กันยายน 2563

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop From...


ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ AAA - Australian Alumni Association Thailand

สมาคมนักเรียนเก่าออสเตรเลีย

http://www.austalumni.or.th


ประชาสัมพันธ์

ประกาศเปลี่ยนกำหนดการอบรม “นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก (Innovative Chest Physiotherapy)”

Read more: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก


ประชาสัมพันธ์

" ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน "

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก Innovative Chest Physiotherapy