ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจและสมาชิกทุกท่านร่วมโครงการทัศนศึกษา TATSC ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ณ. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จ.ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
รับเพียง 40 ท่าน
* ราคาผู้ใหญ่ 800 บาท เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 400 บาท
* ราคานี้รวมอาหารเช้า กลางวัน และอาหารว่างบ่าย  
สอบถามรายละเอียดที่  http://www.tatsc.or.th/

QR Code สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ 


ประชาสัมพันธ์

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกับบริษัท เมดิพราวด์ จำกัด และสาขาวิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญ นักกายภาพบำบัด พยาบาล นักวิชาการ และผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก
Innovative Chest Physiotherapy

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ.โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

Download ไฟล์โครงการ 

Download หนังสือเชิญอบรม

Download แบบฟอร์มลงทะเบียน


หรือท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามลิ้งด้านล่างนี้

ลงทะเบียนออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลด
 

ชำระค่าลงทะเบียน ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 939-020841-2
ชื่อ "สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย" สาขา จามจุรี สแควร์
(กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อและเลขที่บัญชีก่อนยืนยันการโอนเงิน)


***สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โปรดออกเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามรายละเอียดดังนี้สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
เลขที่ 968 ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993-000-178998


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-0150506, 083-0098482 (คุณฝน หรือ คุณแจง)
หรือ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.